Accueil Ouders Over basisonderwijs

Over basisonderwijs

0
0
65
Basisschool

Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij of zij straks naar de basisschool? Het is in dat geval fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. In dit artikel vertellen we je alles over allerlei zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw avontuur starten met je kind. We vertellen je over de vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kan doen als je kleuter niet goed mee kan komen op de basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf 4 jaar naar school. 4 jaar is een prettige leeftijd om te starten met het leren in groep 1. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 jaar oud is. Dan is onderwijs verplicht. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan op jonge leeftijd omgaan met anderen en wordt voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leerkracht beslissen om het schoolgaan op te bouwen en een kleuter ’s middags nog thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis gewerkt. Dit gaat om veel gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Veel vakken inderdaad, maar leerlingen krijgen ze uitgespreid. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een grotere rol gaan krijgen. Rekenonderwijs begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Sommige vakken komen elke dag aan bod, zoals taal en rekenen, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het rooster.

Cito-toetsen basisschool

Vanwege de ontwikkeling worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De methodetoetsen hebben gelijk plaats na het afronden van een thema in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ondanks dat de resultaten van methodetoetsen van belang zijn, toch worden de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van de methodetoetsen en zijn te interpreteren door de meester of juf. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om kinderen of complete groepen gerichter onderwijs te bieden.

Speciaal onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere basisschool. Het kan komen door problemen met leren, maar ook door onprettig gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet dan wel laten zien alles gedaan te hebben om een kind goed te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door deskundigen naar het sbo wordt verwezen. Vaak is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter in kan schatten wat een kind met gedrags- en leerbehoeften van leerkrachten nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat stevig georganiseerd is, is voor ouders niet alles vanaf het begin duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie van onderwijs. Schroom ook niet op bezoek te gaan op de school zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar elke school zal daar over meebeslissen. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op school maak je zo een afspraak en schoolleiders vinden het altijd leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Charger d'autres articles liés
Charger d'autres écrits par jufesther
  • Oefenen Cito-toets groep 4

    Zijn Cito-toetsen nog belangrijk?

    Kinderen die in groep 4 zitten hebben twee keer per jaar een Cito-toets van het leerlingvo…
  • De vele voordelen van voorlezen

    Het belang van voorlezen

    Grote kans dat jij je kind voorleest, bijvoorbeeld voor het slapengaan. Voorlezen is natuu…
Charger d'autres écrits dans Ouders

Laisser un commentaire

Consulter aussi

Hoe kun je rekenproblemen tijdig voorkomen?

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren rekenen. In groep 3 en groep 4 wordt een …